Pokud na odeslání spěcháte, napište do poznámky u produktu požadovaný termín doručení.

Světlo Boží

 

Pár slov k projektu "Světlo Boží"

Před lety jsem nastoupil na cestu transformace, pracoval jsem se svým vědomím, poznával světy mimo naše běžné vnímání a vše co jsem zažil a poznal mě bytostně změnilo. Naše civilizace zatím nedokáže tento spirituální rozměr bytí dostatečně vnímat, konstruktivně jej uchopit a přenést do běžného života.

Každý z nás porůznu tak jak dospívá a stárne, více či méně tyto věci pociťuje. Domnívám se, že vývoj lidstva tímto směrem je postupný a bohužel neprobíhá dostatečně rychle. Proto jsem se na přelomu roku 2018 rozhodl zcela opustit svůj dosavadní pracovní svět, který jsem do té doby nadšeně budoval a začal jsem naplňovat nový smysl svého života. Ten je, jak věřím v harmonii s vyšším kolektivním vědomím naší civilizace včetně souvislostí, jež dále prochází hlubinami nehmotných světů. Začal jsem pracovat na projektu Světlo Boží. 

Mým hlavním cílem je působit vědomě i podvědomě na naši společnost, a proto do našich svítidel vtěluji motivy podporující  duchovní růst a vztah k přírodě. Postupně pracuji na tom, aby se naše svítidla stala nosným médiem osvětových myšlenek a vjemů, které evokují a podporují vnitřní pochody směrem k objevení skutečné reality našeho světa. Světlo je pro mě nástrojem a zdrojem, který vše spojuje v jedno. Slovo „boží“ je pro mě symbolem nehmotných světů, ze kterých přichází tvořivá síla a inspirace do našich životů. Inspirace pro naši tvorbu a hlubší smysl života.

František Chmelík