Prohlídku naší prodejny lze domluvit po tel. či mail. domluvě. 603 554 589

O nás

O NÁS

Jsme malá rodinná firma, která tvoří srdcem a s pokorou.

Vyrábíme vyřezávaná svítidla, jenž dodají prostoru harmonii. Jsou jedinečnou dekorací,  výrobkem, ke kterému získáte blízký vztah a mohou být originálním dárkem přinášejícím radost.

Naše výrobky nejsou pouhým designovým doplňkem. Kromě energie světla a příjemného dekorativního prvku jakékoli místnosti vytváříme prostor pro jedinečnost a soulad. Do každého designu vkládáme obrazy a tvary, které častokrát obsahují příběhy a představy našich zákazníků.

Vyvoláváme radostné vzpomínky, podporujeme rodinné hodnoty a do každého tmavého koutu přinášíme trochu inspirativní představivosti. Naše svítidla pohladí vaši duši. 

Do naší stálé nabídky přinášíme motivy, které podporují duchovní růst a vztah k přírodě. Společně chceme být součástí života mnoha lidí a vlastní činností měnit svět k lepšímu.

Naše svítidla vyrábíme z dřevěných polotovarů. Dřevěné dekory navozují příjemnou atmosféru a mají schopnost snižovat úroveň stresu. Práce s tímto materiálem tak pro nás představuje jasnou volbu. 

Podstatnou část výroby našich svítidel tvoří ruční práce. Každý kus se tak stává originálem. Svítidlo projde našimi rukami při vytlačování vyřezaných částí, samotném sestavování či osazování elektrokomponenty. Každému svítidlu věnujeme naši pozornost.

2_2

Světlo je zásadní pro jakýkoli vnitřní prostor, neboť je prostředkem umožňujícím vidět naše okolní prostředí. Pocit z prostoru lze zcela proměnit změnou intenzity a barvy světla nebo umístěním samotného svítidla, což z něj dělá velmi mocný nástroj.

 

Jak to začalo...

Na počátku byla touha tvořit. 

Tvořit a podělit se o dílo s ostatními. Téměř 20 let jsme se učili a vytvářeli různé světelné dekorace, které jsme zpočátku vyráběli z odpadu, například z kovošrotu. 

0

Po těchto zkušenostech jsme došli k přesvědčení, že světlo a tvar patří k sobě. Kombinace barev, tvarů, stínů a odstínů inspiruje naši fantazii a pozitivně působí na naši náladu.

 Člověka kultivuje prostředí, jež ho obklopuje. Architektura, umění, světlo a tvar jsou nám blízké, a právě proto jsme začali naše svítidla vyrábět.

Poznámka: “Li-Go” je zkratkou slov Light a God, tedy “Světlo Boží”.

  

Pár slov zakladatele projektu Světlo Boží 

Před lety jsem nastoupil na cestu transformace, pracoval jsem se svým vědomím, poznával světy mimo naše běžné vnímání a vše co jsem zažil a poznal mě bytostně změnilo. Naše civilizace zatím nedokáže tento spirituální rozměr bytí dostatečně vnímat, konstruktivně jej uchopit a přenést do běžného života.

Každý z nás porůznu tak jak dospívá a stárne, více či méně tyto věci pociťuje. Domnívám se, že vývoj lidstva tímto směrem je postupný a bohužel neprobíhá dostatečně rychle. Proto jsem se na přelomu roku 2018 rozhodl zcela opustit svůj dosavadní pracovní svět, který jsem do té doby nadšeně budoval a začal jsem naplňovat nový smysl svého života. Ten je, jak věřím v harmonii s vyšším kolektivním vědomím naší civilizace včetně souvislostí, jež dále prochází hlubinami nehmotných světů. Začal jsem pracovat na projektu Světlo Boží. 

Mým hlavním cílem je působit vědomě i podvědomě na naši společnost, a proto do našich svítidel vtěluji motivy podporující  duchovní růst a vztah k přírodě. Postupně pracuji na tom, aby se naše svítidla stala nosným médiem osvětových myšlenek a vjemů, které evokují a podporují vnitřní pochody směrem k objevení skutečné reality našeho světa. Světlo je pro mě nástrojem a zdrojem, který vše spojuje v jedno. Slovo „boží“ je pro mě symbolem nehmotných světů, ze kterých přichází tvořivá síla a inspirace do našich životů. Inspirace pro naši tvorbu a hlubší smysl života.

František Chmelík