O LED diodách

8 výhod LED osvětlení (světelných diod)

Výhody při použití svítidel se světelnými diodami LED jsou tyto:

  • Světelné diody LED snižují celkové náklady na provoz.
  • Průměrný technický život světelných diod se pohybuje kolem 50 000 až 100 000 hodin.
  • Jsou ekologičtější, nepotřebují složitou likvidaci, jako je tomu u úsporných žárovek, klasických zářivek a vyhořelých výbojkových zdrojů.
  • Při provozu nevzniká UV složka.
  • Dosahované hodnoty měrných výkonů jsou srovnatelné s klasickými žárovkami.
  • Teplota chromatičnosti světelných diod je velmi dobrá a dosahuje hodnot až 8 000 K.
  • Oproti klasickým svítidlům, kde se složitou cestou (přes odrazovou plochu) distribuuje světelný tok do prostoru a provozní účinnost se pohybuje kolem 68 %, u světelných diod LED je tomu naopak, distribuci zajišťují vlastní optické prvky, tím se dosahuje provozní účinnosti až 98 %.
  • LED diody jsou provozuschopné jak na napájecí distribuční sítě 230V tak na napájecí napětí 12V / 24V.

Lze oprávněně tvrdit, že svítidla se světelnými LED diodami patří mezi moderní a vysoce perspektivní osvětlení.

 

Definice hospodárného LED osvětlení

Hospodárné osvětlení s LED diodami spočívá v tom, že se co s nejmenším vynaložením energie a nákladů dosáhneme potřebného úrovně a i kvality osvětlení, a tím vytvoříme podmínky pro všechny činnosti i zrakovou pohodu.

Účelné využívání světla znamená, že osvětlujeme tam, tehdy a tak, jak je to pro funkci prostoru potřebné. Osvětlujeme tedy jen ty plochy venkovního prostoru nebo jejich části, kde je osvětlení zapotřebí, a odstupňujeme v souladu s požadavky technických předpisů, přizpůsobujeme důsledně osvětlení změnám činností a funkcí či změnám využití prostoru i jeho části.

Klíčovým rozhodnutím pro hospodárnost osvětlení obecně, je volba světelného zdroje. Od použití světelných diod LED často odrazuje vyšší cena zdrojů i svítidel oproti klasickým zdrojů. U světelných zdrojů se jejich rozdílná cena musí srovnávat s rozdílnou životností. Je-li například u žárovky životnost 1 000 hodin, u zářivek je v průměru desetinásobná, tedy 10 000 hodin. U světelných diod LED je průměrná hodnota technického života 50 000 hodin, někteří výrobci již dnes deklarují hodnoty kolem 100 000 hodin provozu.Ekonomické hodnocení LED osvětlovací soustavy

Svítidla se světelnými LED diodami mají skutečně mírně vyšší ceny v porovnání s jednoduchými účelovými žárovkovými svítidly. Tato cena se odvíjí především od jejich technické složitosti, která spočívá v chladící ploše a měniči. Při porovnání nákladů na osvětlení jsou nicméně rozhodující především náklady za spotřebovanou elektrickou energii.

Náklady na spotřebu elektřiny jsou obecně tím vyšší, čím více se svítí a čím vyšší je cena elektrické energie. Využití výkonnějších světelných LED diod je, na rozdíl od výbojových zdrojů či klasických i úsporných žárovek, mnohem úspornější a jejich plošnému zavedení a plnému využití by měla být věnována daleko větší pozornost než dosud.

LED osvětlení je oprávněně považováno za vysoce perspektivní světelný zdroj se slibnou budoucností.

I když v současnosti existuje celá řada doporučení, jak realizovat hospodárné osvětlení, je potřebné takové systémy hodnotit především po stránce ekonomické.  

V současnosti se většina investorů zajímá jen o to, kolik budou stát realizační investice, nikoliv jaká je užitá hodnota takové osvětlovací soustavy z pohledu deseti a víceletého provozu. Trendy v technice osvětlování musejí vycházet ze skutečnosti, že nejbližší období bude poznamenáno dramatickým nárůstem ceny práce a elektrické energie.  

V takovém případě je vhodné uvažovat o LED osvětlení, které má mírně vyšší pořizovací hodnotu, ale z hlediska dlouhodobých úspor je bezkonkurenční.